Všetky konsolidované znenia predpisu 346/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 20.11.2012 účinný od 20.11.2012
MENU
Hore