Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny 33/1979 účinný od 06.03.1979 do 31.12.1980

Platnosť od: 06.03.1979
Účinnosť od: 06.03.1979
Účinnosť do: 31.12.1980
Autor: Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny 33/1979 účinný od 06.03.1979 do 31.12.1980
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 33/1979 s účinnosťou od 06.03.1979
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny ...

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho ...

§ 1
(1)

Ak prekročí veľkoodberateľ1) nevýrobného charakteru a stredný odberateľ s dojednaným technickým ...

(2)

Ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) a ods. 7 vyhlášky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné ...

§ 2
(1)

Ak maloodberateľ4) prekročí určený limit spotreby elektriny za odpočtové obdobie,5) je povinný ...

(2)

Ak maloodberateľ4) nezaplatí včas penále podľa odseku 1, zvyšuje sa toto penále o 0,1 % za každý ...

(3)

Lehota na uplatnenie práva na zaplatenie penále podľa odsekov 1 a 2 je 2 roky.

(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na prípady, keď ide o odber elektriny v tých priestoroch ...

§ 3

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra 1980.

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 2 vyhlášky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny ...
  • 2)  § 3 ods. 3 vyhlášky č. 175/1973 Zb. v znení bodu 5 a 10 vyhlášky č. 107/1977 Zb.
  • 3)  § 3 ods. 3 vyhlášky č. 175/1973 Zb. v znení bodu 5 a 11 vyhlášky č. 107/1977 Zb.
  • 4)  § 3 ods. 4 vyhlášky č. 175/1973 Zb. v znení bodu 5 vyhlášky č. 107/1977 Zb.
  • 5)  Limit spotreby elektriny u maloodberateľov sa podľa uznesenia Predsedníctva vlády ČSSR z 22. februára ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore