Podzákonné predpisy k predpisu 319/2007

  1. platnýVyhláška ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra 80/2012 účinný od 01.06.2012
MENU
Hore