Všetky konsolidované znenia predpisu 316/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
2 28.02.2022 53/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 316/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 53/2022 účinný od 28.02.2022 do 31.12.2022
3 31.08.2021 účinný od 31.08.2021 do 27.02.2022
MENU
Hore