Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike 312/2022 účinný od 01.01.2023

Platnosť od: 15.09.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 312/2022 s účinnosťou od 01.01.2023


Nový paragraf
§ 10
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z. a vyhlášky č. 298/2021 Z. z.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore