Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71776
Dôvodové správy: 2527
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie 3/2013 účinný od 15.01.2013


Platnosť od: 04.01.2013
Účinnosť od: 15.01.2013
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie 3/2013 účinný od 15.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 3/2013 s účinnosťou od 15.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 95 ods. 2 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o ...

§ 1
a)

spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa ...

b)

spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa ...

c)

uchovávanie meraných údajov o spotrebe elektriny podľa písmen a) a b).

§ 2
a)

strednou hodnotou výkonu množstvo nameranej elektriny vztiahnuté k časovej dĺžke meracej periódy, ...

b)

diaľkovým odpočtom odpočet stavov registrov určeného meradla s využitím telemetrických alebo ...

c)

činným výkonom súčin napätia, prúdu a kosínusu fázového uhla medzi nimi v kW alebo MW,

d)

jalovým výkonom súčin napätia, prúdu a sínusu fázového uhla medzi nimi v kvar alebo Mvar,

e)

účinníkom podiel činného elektrického výkonu a zdanlivého elektrického výkonu,

f)

meranými údajmi súbor informácií získaných z určeného meradla odberného miesta alebo meracieho ...

g)

fyzickým odpočtom získanie stavu registrov určeného meradla,

h)

priebehovým meraním meranie so zaznamenávaním profilov záťaže v časovom úseku meracej periódy, ...

§ 3
(1)

Meranie typu A priebehové meranie s diaľkovým odpočtom, meraním typu A sa merajú najmä

a)

meracie body medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a prevádzkovateľom prenosovej ...

b)

odovzdávacie miesta1) medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a výrobcom elektriny,

c)

odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej ...

d)

odberné miesta koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy, na napäťovej ...

(2)

Meranie typu B priebehové meranie bez ďialkového odpočtu, meraním typu B sa merajú najmä odberné ...

(3)

Meranie typu C bez priebehového merania, meraním typu C sa merajú odberné alebo meracie body, pri ...

(4)

Meraním typu C sa merajú najmä odberné miesta ostatných koncových odberateľov elektriny okrem ...

(5)

Základný merací interval pre zisťovanie priebehu odberu alebo dodávky elektriny pre meranie typu ...

(6)

Základný interval pre spracovanie a diaľkový prenos nameraných údajov pre meranie typu A je jeden ...

(7)

Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu B je minimálne jeden ...

(8)

Základný interval pre zber a spracovanie nameraných údajov pre meranie typu C je jeden rok.

(9)

Merané údaje z merania elektriny sa poskytujú v technických jednotkách kWh, kW, kVA, kvarh, kvar ...

§ 4
(1)

Merané údaje za jednotlivé odberné miesta sa poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu, odberateľovi ...

(2)

Spôsob pre výmenu údajov podľa § 5 ods. 5 s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom ...

§ 5
(1)

Merané údaje za koncových odberateľov, ktorí preniesli zodpovednosť za odchýlku na dodávateľa, ...

(2)

Merané údaje sa poskytujú najmenej v nasledujúcom rozsahu:

a)

zaznamenané určeným meradlom alebo údaje vypočítané na základe zaznamenaných údajov určeného ...

b)

poskytnuté odberateľom elektriny alebo výrobcom elektriny (samoodpočty) prevádzkovateľovi distribučnej ...

c)

náhradné údaje získané výpočtom, ktoré sa použijú najmä v prípade poruchy určeného meradla, ...

d)

údaje o spotrebe elektriny vypočítané podľa typových diagramov odberu,

e)

množstvo odobratej elektrickej činnej práce (elektriny) za príslušné obdobie; pre namerané údaje ...

f)

nameraný výkon, ktorým je najvyššia nameraná stredná hodnota elektrického činného výkonu ...

g)

vyhodnotenie účinníka a výpočet tarify za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka, ktoré sa ...

h)

množstvo jalovej energie (práce) ako kapacitnej zložky nevyžiadanej dodávky do distribučnej sústavy ...

(3)

Ak je množstvo práce (energie) rozdelené podľa lehoty platnosti pásiem spotreby na časové úseky, ...

(4)

Poskytované údaje z merania elektriny sú pre

a)

meranie typu A a B hodnota činného výkonu v kW za merací interval,

b)

meranie typu C prepočítavacie koeficienty typových diagramov odberu.

(5)

Údaje podľa odseku 4 prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy ...

§ 6
(1)

Merané údaje sú uchovávané v elektronickej podobe, ktorá umožňuje ich prevedenie do listinnej ...

(2)

Merané údaje pri meraní typu A alebo typu B sa v meracom zariadení na odbernom mieste uchovávajú ...

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

Jozef Holjenčík v. r.

Poznámky

  • 1)  § 41 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 2)  § 40 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore