Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie 291/2005 účinný od 01.04.2012


Platnosť od: 30.06.2005
Účinnosť od: 01.04.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP3 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 291/2005 s účinnosťou od 01.04.2012 na základe 81/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 38 písm. b) zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o odbornej príprave uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky (ďalej ...

§ 2
Odborná príprava
(1)

Odbornú prípravu zabezpečuje usporiadateľ poverený ministerstvom podľa školiaceho plánu zostaveného ...

(2)

Obsah, rozsah, forma, termíny konania a miesta konania odbornej prípravy sa určia v poverení o zabezpečení ...

(3)

Termíny konania a miesta konania odbornej prípravy a ďalšie podrobnosti určené v poverení o zabezpečení ...

(4)

Ak dochádzka absolventa bola vyššia ako 90 %, usporiadateľ vydá absolventovi písomné osvedčenie o riadnom ...

§ 3
Skúška
(1)

Skúška sa skladá z ústnej časti a písomnej časti. Písomná časť skúšky sa skladá z písomného testu (ďalej ...

(2)

Za skúšku možno dosiahnuť spolu najviac 300 bodov.

§ 4
Ústna časť skúšky
(1)

Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky ...

(2)

Ústnu časť skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac ...

§ 5
Test
(1)

Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a z ekonómie s možnosťou výberu štyroch odpovedí ...

(2)

Odpovede na testové otázky môže hodnotiť ktorýkoľvek člen skúšobnej komisie. Za každú správne zodpovedanú ...

§ 6
Prípadová štúdia
(1)

Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. ...

(2)

Prípadovú štúdiu zostavuje a hodnotí ten člen skúšobnej komisie, ktorého tým poveril minister spravodlivosti ...

§ 7
Konanie skúšky
(1)

Skúška sa koná spravidla dva dni. Písomná časť skúšky sa koná anonymne; člen skúšobnej komisie nesmie ...

(2)

Pred otvorením skúšky skúšobná komisia skontroluje, či prítomní uchádzači o skúšku riadne vykonali odbornú ...

(3)

Ak sa uchádzač o skúšku správa na skúške nedisciplinovane, predseda skúšobnej komisie uchádzača zo skúšky ...

(4)

Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ...

(5)

Skúšobná komisia zapíše výsledok skúšky do skúškového záznamu uchádzača, ktorý obsahuje najmä meno, ...

(6)

O výsledku skúšky skúšobná komisia vydá uchádzačovi do 30 dní od skončenia skúšky písomné osvedčenie, ...

(7)

O priebehu skúšky predseda skúšobnej komisie vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí ministerstvu. ...

§ 7a
Organizačné zabezpečenie skúšky
(1)

Skúška sa koná spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne.

(2)

Konanie skúšky organizačne zabezpečuje ministerstvo. Písomné prihlášky na skúšku sa doručujú ministerstvu ...

(3)

Termín a miesto konania skúšky, výšku nákladov spojených s organizovaním skúšky, ktoré uchádzač o skúšku ...

§ 8
Preskúšanie

Preskúšanie správcu sa vykoná rovnako ako skúška (§ 17 ods. 5 zákona) spravidla v termíne určenom na ...

§ 9
Odborné podujatie
(1)

Na požiadanie, prípadne aj bez žiadosti sa k prednáške, semináru alebo vedeckej konferencii obsahovo ...

(2)

Kreditné body priradené k odbornému podujatiu získa ten správca, ktorý sa na odbornom podujatí zúčastní; ...

(3)

Zoznam plánovaných odborných podujatí spolu s priradenými kreditnými bodmi sa vhodným spôsobom zverejňuje ...

§ 10
Publikačná činnosť

Za každú stranu článku alebo iného literárneho diela vytvoreného správcom v oblasti konkurzu alebo reštrukturalizácie, ...

§ 11
Praktický výkon správcovskej činnosti

Za každých 20 hodín strávených osobným výkonom správcovskej činnosti správca získa jeden kreditný bod. ...

§ 12
Preukazovanie riadneho vykonania ďalšieho vzdelávania
(1)

Riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania sa preukazuje získaním 60 kreditných bodov v priebehu dvoch rokov; ...

(2)

Pri odborných podujatiach sa získanie kreditných bodov preukazuje písomným osvedčením vydaným usporiadateľom ...

(3)

Pri publikačnej činnosti sa získanie kreditných bodov preukazuje písomnou správou, v ktorej sa uvedie ...

(4)

Pri osobnom výkone správcovskej činnosti sa získanie kreditných bodov preukazuje vecnou a časovou špecifikáciou ...

(5)

Správca najneskôr 20 dní pred vyhodnocovaním ďalšieho vzdelávania predloží ministerstvu správu o riadnom ...

§ 12a
Prechodné ustanovenie

Ak bol správca do zoznamu správcov zapísaný pred 1. januárom 2006, pri prvom vyhodnocovaní ďalšieho ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Daniel Lipšic v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore