Všetky konsolidované znenia predpisu 273/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2023 účinný od 01.04.2023
2 30.12.2022 482/2022 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 273/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 482/2022 účinný od 30.12.2022 do 31.03.2023
MENU
Hore