Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 270/2009 účinný od 01.08.2009

Platnosť od: 02.07.2009
Účinnosť od: 01.08.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Informácie a informačný systém, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 270/2009 účinný od 01.08.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 270/2009 s účinnosťou od 01.08.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...

§ 1

Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové ...

§ 2

Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.

v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore