Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 269/2009 účinný od 01.09.2009

Platnosť od: 02.07.2009
Účinnosť od: 01.09.2009
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 269/2009 účinný od 01.09.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 269/2009 s účinnosťou od 01.09.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej ...

1.

V § 2 ods. 5 sa slová „do 31. januára podľa § 75 ods. 3 zákona“ nahrádzajú slovami „do ...

2.

V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

3.

Príloha č. 1 a príloha č. 2 sa nahrádzajú prílohou, ktorá znie:

„Príloha k vyhláške č. 319/2008 Z. z. ZOZNAM VYBRANÝCH INŠTITÚCIÍ OPRÁVNENÝCH VYDÁVAŤ ...

4.

Slová „v prílohe č. 1“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „v prílohe“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Ján Mikolaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore