Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke 239/2005 účinný od 15.06.2005

Platnosť od: 09.06.2005
Účinnosť od: 15.06.2005
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň v obci Lúka za zdroj prírodnej minerálnej vody a vyhlasujú ochranné pásma zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke 239/2005 účinný od 15.06.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 239/2005 s účinnosťou od 15.06.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 s názvom Matúšov prameň ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1
(1)

Za zdroj prírodnej minerálnej vody sa uznáva prírodný zdroj podzemnej vody s označením vrt CC-1 ...

(2)

Zdroj prírodnej minerálnej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda slabo mineralizovaná, ...

§ 2
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je v okrese Nové ...

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je v okrese Nové ...

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Popis hydrogeologickej štruktúry zdrojov prírodných minerálnych vôd v Lúke je uvedený v prílohe ...

(5)

Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2005.

Rudolf Zajac v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore