Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71952
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 227/2019 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 22.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Zdravotníctvo, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 227/2019 účinný od 01.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 227/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane ...

1.

V § 1 písm. g) a § 8 vrátane nadpisu sa slovo „hodnotenie“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom ...

2.

Poznámka pod čiarov k odkazu 1 znie:

„1) STN EN ISO 8996 Ergonómia tepelného prostredia. Stanovenie metabolizmu (ISO 8996) (83 3565).“. ...

3.

V § 2 odsek 18 znie:

„(18) Ukazovateľ WBGT je výpočtový ukazovateľ tepelnej záťaže, ktorý sa určuje podľa technickej ...

Poznámka pod čiarov k odkazu 2 znie:

„2) STN EN ISO 7243 Ergonómia tepelného prostredia. Posudzovanie tepelnej záťaže podľa ukazovateľa ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Technológia je výrobný postup alebo pracovný postup, pri ktorom môžu na pracovisku vznikať ...

5.

V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Zamestnávateľ na vnútornom pracovisku zabezpečuje optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej ...

6.

V § 3 ods. 4 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľkách č. 1 a 2“.

7.

V § 3 ods. 5 písm. a) sa za slovo „rozdiel“ vkladá slovo „operatívnej“.

8.

V § 4 ods. 1 druhej vete a v § 5 ods. 1 druhej vete sa za slová „pri ktorých je“ vkladajú slová ...

9.

V § 4 ods. 2 znie:

„(2) Na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom, zamestnávateľ vykoná opatrenia ...

10.

V § 4 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) STN EN ISO 7933 Ergonómia tepelného prostredia. Analytické určovanie a interpretácia tepelného ...

12.

V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov sú ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

13.

V § 4 ods. 9 a v § 5 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 7“.

14.

V § 5 ods. 5 sa slová „opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 štvrtom bode“ nahrádzajú ...

15.

V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov sú ...

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

16.

V § 6 ods. 1 a ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo iná obdobná technická špecifikácia ...

17.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:

„7) STN EN ISO 13732-1 Ergonómia tepelného prostredia. Metódy posudzovania ľudských reakcií ...

18.

V § 7 ods. 6 písmeno a) znie:

„a) pri záťaži teplom podľa odseku 1 prostredníctvom pitného režimu náhradu najmenej 70 % ...

19.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „so zohľadnením pracovných podmienok ...

20.

V § 9 úvodnej vete sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

21.

V § 9 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s prihliadnutím na vek, zdravotný stav, ...

22.

§ 9 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
pokyny a vybavenie na poskytnutie prvej pomoci.“.

23.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.“.

24.

V prílohe č. 2 tabuľka č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - tabuľka č. 2“.

25.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.“.

26.

Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

Andrea Kalavská v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore