Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71092
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 208/2014 účinný od 01.08.2014


Platnosť od: 26.07.2014
Účinnosť od: 01.08.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Zdravé životné podmienky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 208/2014 účinný od 01.08.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 208/2014 s účinnosťou od 01.08.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ...

§ 1

Pracovná zdravotná služba pri výkone dohľadu nad pracovnými podmienkami hodnotí faktory práce ...

a)

identifikáciu zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce ...

b)

sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska ...

c)

kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným zdraviu ...

§ 2

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi poradenstvo a navrhuje opatrenia z hľadiska ...

a)

znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia,

b)

stav pracovného prostredia z hľadiska ochrany zdravia zamestnancov,1) najmä dispozičné, priestorové ...

c)

zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody na pracovisku,

d)

zariadenia na osobnú hygienu a iné zariadenia pre zamestnancov, ktorými sú priestory na umývanie ...

e)

stravovanie zamestnancov, stravovacie zariadenia a ubytovacie zariadenia z hľadiska dodržiavania požiadaviek ...

§ 3
(1)

Ak pracovná zdravotná služba vzdeláva vybraných zamestnancov v oblasti prvej pomoci, vzdelávanie ...

(2)

Pracovná zdravotná služba sa ďalej zúčastňuje na vypracúvaní a vykonávaní programov ochrany ...

(3)

Pracovná zdravotná služba sa podieľa aj na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov ...

§ 4
(1)

Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie

a)

zamestnancovi o zdravotných rizikách pri práci a ochrane pred nimi,

b)

zamestnancovi a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, o výsledkoch ...

c)

zamestnávateľovi o

1.

závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu formou lekárskeho posudku o zdravotnej ...

2.

opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodnú prácu, ak je to potrebné,

3.

záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov, ...

d)

zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a komisii bezpečnosti a ochrany ...

1.

skupinových výsledkoch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu,

2.

záveroch zdravotného dohľadu vrátane skupinového biologického monitorovania expozície zamestnancov, ...

e)

orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva o príčinách výskytu zdravotných ...

(2)

Pracovná zdravotná služba písomne upozorňuje zamestnávateľa, ak neplní povinnosti ustanovené ...

§ 5

Kópie lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu sú súčasťou dokumentácie, ktorú ...

§ 6
(1)

Pracovná zdravotná služba pri výkone zdravotného dohľadu spolupracuje

a)

s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu,

b)

s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva,

c)

so Sociálnou poisťovňou,

d)

so zdravotnými poisťovňami,

e)

s bezpečnostnotechnickou službou,5)

f)

s príslušnými orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,

g)

s orgánmi miestnej štátnej správy,

h)

s inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci, ...

i)

so vzdelávacími inštitúciami.

(2)

Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v univerzitnej ...

§ 7
(1)

Tím odborníkov pracovnej zdravotnej služby s ohľadom na pracovné podmienky u zamestnávateľa môžu ...

a)

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore

1.

pracovné lekárstvo,

2.

klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia,

3.

preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,

4.

služby zdravia pri práci,

5.

verejné zdravotníctvo, alebo

6.

všeobecné lekárstvo,

b)

verejný zdravotník,

c)

ďalší zdravotnícki pracovníci podľa pracovných podmienok na pracovisku a zdravotných rizík ...

(2)

Vedúci tímu pracovnej zdravotnej služby zabezpečuje odborný dohľad nad výkonom pracovnej zdravotnej ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.

v z. Viliam Čislák v. r.

Poznámky

  • 1)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných ...
  • 2)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách ...
  • 3)  § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
  • 4)  § 20 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 5)  § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 6)  Napríklad § 15 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore