Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2/2012 účinný od 01.02.2012


Platnosť od: 04.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Doprava, Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2/2012 účinný od 01.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 2/2012 s účinnosťou od 01.02.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 3, § ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ...

1.

V § 5 ods. 3 písm. i), § 12 ods. 3 písm. i), § 19 ods. 3 písm. i) a § 26 ods. 4 písm. i) sa ...

2.

V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

3.

V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

4.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odseku 2 písm. ...

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia (1) Vhodnosť monitorovacieho ...

7.

§ 39 vrátane nadpisu znie:

„§ 39 Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách ...

8.

Za § 45 sa vkladá § 45a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45a Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového ...

9.

Nadpis § 46 znie:

„Rozsah technických kontrol a druhy dokladov, zaťaženie vozidiel určitých kategórií pri technických ...

10.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Miery zaťaženia vozidiel určitých kategórií pri technických kontrolách sú uvedené ...

11.

V § 48 ods. 5 sa slová „prílohe č. 4b;“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4c;“.

12.

V § 50 ods. 1 sa slová „prílohe č. 4c“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4d“.

13.

V § 53 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

14.

V § 53 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

15.

V § 53 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
monitorovacím záznamovým zariadením.“.

16.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Základné požiadavky a parametre na monitorovacie záznamové zariadenia podľa odsekov 2 až ...

17.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 54a Overovanie vhodnosti monitorovacieho záznamového zariadenia (1) Vhodnosť monitorovacieho ...

18.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 65a Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o schválenie vhodnosti monitorovacieho záznamového ...

19.

V § 66 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ...

20.

V § 66 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ...

21.

V § 66 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ...

22.

V § 66 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením ...

23.

V § 66 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením ...

24.

V § 66 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením ...

25.

V § 66 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením a ...

26.

V § 66 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. zaznamenania vozidla a evidenčného čísla vozidla monitorovacím záznamovým zariadením ...

27.

V § 103a sa slová „prílohe č. 4b“ nahrádzajú slovami „prílohe č. 4a“.

28.

V prílohe č. 3 poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Príloha č. 15 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

29.

V prílohe č. 3 v položke č. 2 sa v stĺpci „spôsob metrologického zabezpečenia“ slovo „overenie“ ...

30.

V prílohe č. 3 v položke č. 3 sa slová „podľa príloh č. 42 a 491)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Prílohy č. 42 a 49 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

31.

V prílohe č. 3 v položke č. 4 sa slová „podľa príloh č. 451)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

„2b) Príloha č. 45 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

32.

Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá znie:

„Príloha č. 3a k vyhláške č. 578/2006 Z. z. Podrobnosti o monitorovacom záznamovom zariadení ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ján Figeľ v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore