Všetky konsolidované znenia predpisu 179/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2012 účinný od 01.07.2012
MENU
Hore