Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti 163/2010 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 27.04.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Potravinárstvo, Chovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti 163/2010 účinný od 01.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 163/2010 s účinnosťou od 01.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 a 7 zákona č. 491/2001 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 205/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne ...

1.

V § 2 ods. 1 sa slová „podielu svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsahu chudého mäsa“.

2.

V § 2 ods. 4 sa slová „podiel svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsah chudého mäsa“.

3.

V § 2 ods. 4 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Rozhodnutie Komisie 2009/622/ES z 20. augusta 2009, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie ...

4.

V § 5 ods. 1 sa slová „Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu“ nahrádzajú slovami ...

5.

V prílohe č. 1 a prílohe č. 4 sa slová „podiel svaloviny“ nahrádzajú slovami „obsah chudého ...

6.

Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Vladimír Chovan v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore