Všetky konsolidované znenia predpisu 161/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2008 účinný od 01.05.2008 do 14.04.2012
MENU
Hore