Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 158/2023 účinný od 05.05.2023

Platnosť od: 05.05.2023
Účinnosť od: 05.05.2023
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 158/2023 účinný od 05.05.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 158/2023 s účinnosťou od 05.05.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 131/2023 Z. z., ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vybrané poľnohospodárske produkty a potraviny z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny, ktoré sa dodávajú na základe zmluvy uzatvorenej do 2. mája 2023.“.

2.
Príloha vrátane nadpisu znie:

„Prílohak vyhláške č. 131/2023 Z. z.
Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1

1001 pšenica a súraž
1005 kukurica
1205 semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
1206 slnečnicové semená, tiež drvené
“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Karel Hirman v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore