Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier 142/2019 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2020


Platnosť od: 29.05.2019
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 30.06.2020
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier 142/2019 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 142/2019 s účinnosťou od 01.06.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 88 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných ...

§ 1
Základné ustanovenie

Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa vzťahujú na technické zariadenia a systémy využívané ...

a)
lotériových hier, a to:
1.
číselných lotérií,
2.
binga,
b)
stolových hier,
c)
stávkových hier,
d)
hazardných hier na výherných prístrojoch,
e)
hazardných hier na termináloch videohier,
f)
hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi,
g)
hazardných hier na iných technických zariadeniach,
h)
hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. i) zákona,
i)
internetových hier,
j)
charitatívnej lotérie.
§ 2
Spoločné požiadavky na technické zariadenia a systémy
(1)

Spoločnými požiadavkami na technické zariadenia a systémy sú požiadavky na

a)
server,
1.
na ktorom sa evidujú, ukladajú a chránia údaje o všetkých odohraných hazardných hrách,
2.
ktorý umožňuje online prístup Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) k ...
3.
ktorý môže využívať techniku virtualizácie alebo inú metódu realizácie virtualizácie, pomocou ...
3a.
viacerých prevádzkovateľov jedného druhu hazardných hier alebo
3b.
jedného prevádzkovateľa viacerých druhov hazardných hier, pričom každý z prevádzkovateľov ...
b)
generátor náhodných čísel, ktorý funguje ako
1.
integrovaná súčasť servera,
2.
samostatný technický prostriedok spojený so serverom alebo
3.
samostatný technický prostriedok oddelený od servera,
c)
koncové zariadenie umožňujúce prístup hráča k hazardnej hre (ďalej len „koncové zariadenie“), ...
d)
elektronickú komunikačnú sieť, ktorá prepája najmä koncové zariadenie so serverom a server s ...
e)
softvér, pomocou ktorého sa prevádzkujú hazardné hry uvedené v § 86 ods. 2 písm. h) zákona ...
(2)

Ak v § 5, 6 alebo § 7 nie je ustanovené inak, server musí zabezpečovať

a)
dennú evidenciu a ukladanie
1.
údajov z každej hazardnej hry najmenej v rozsahu stávka, výhra bez násobenej hry a pripísaná ...
2.
štatistických údajov o hazardných hrách, najmä počet odohratých hazardných hier, počet odohratých ...
3.
údajov o jednotlivých vkladoch a výplatách a údajov o celkových vkladoch a výplatách,
4.
údajov o jednotlivých stávkach a výhrach a údajov o celkových stávkach a výhrach,
5.
údajov o všetkých pripojeniach, odpojeniach, prihláseniach a odhláseniach každej fyzickej osoby ...
6.
údajov o poruchách koncových zariadení s uvedením ich dátumu a času okrem koncových zariadení ...
7.
údajov o zásahoch do údajov uvedených v prvom až piatom bode,
8.
údajov o zásahoch do softvéru hazardnej hry pri hazardných hrách uvedených v § 1 písm. a) a ...
b)
sledovanie údajov uvedených v písmene a) v reálnom čase a ich evidovanie podľa
1.
jednotlivých hazardných hier, koncových zariadení, prevádzok, herní a kasín, ak hazardná hra ...
2.
jednotlivých hráčskych účtov, ak hazardná hra vyžaduje registráciu hráča, v rozsahu
2a.
meno, priezvisko a titul fyzickej osoby,
2b.
rodné číslo, ak je pridelené, alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je,
2c.
trvalý pobyt alebo povolenie na pobyt,
2d.
štátna príslušnosť,
2e.
číslo platobného účtu alebo platobnej karty,
2f.
vklady a výbery na hráčskych účtoch,
c)
ochranu údajov uvedených v písmene a) proti strate, zneužitiu a zničeniu,
d)
vytlačenie správ s uvedením dátumu a času o všetkých
1.
pripojeniach, odpojeniach, prihláseniach a odhláseniach každej fyzickej osoby na server,
2.
zásahoch do údajov uvedených v písmene a),
3.
zásahoch do softvéru hazardnej hry pri hazardných hrách uvedených v § 1 písm. a) a c) až j),
4.
poruchách koncových zariadení,
e)
správu hráčskeho účtu, ak sa hráčsky účet využíva, a to vrátane finančných prostriedkov ...
(3)

Server musí byť umiestnený v priestore

a)
určenom na umiestňovanie informačnej a komunikačnej techniky v nepretržitej prevádzke, ktorý ...
b)
zabezpečenom pred prístupom neoprávnenej osoby, a to najmä formou kontroly vstupu, mechanickým ...
c)
vybavenom zariadeniami zabezpečujúcimi optimálne prevádzkové podmienky, elektrickou požiarnou ...
(4)

Generátor náhodných čísel musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
nemožnosť ovplyvniť výsledok náhodného procesu,
b)
nezávislosť od predchádzajúcich výsledkov,
c)
generovanie nepredvídateľných výsledkov.
(5)

Generátor náhodných čísel môže na dosiahnutie náhodného javu používať jednu z týchto metód: ...

a)
matematické algoritmické metódy,
b)
fyzikálne mechanické postupy, napríklad žrebovacie osudie, kocky alebo ruletové koleso,
c)
fyzikálne mikroskopické javy, napríklad šírenie šumu alebo kvantové javy.
(6)

Pri prevádzkovaní stávkových hier, stolových hier a internetových hier sa generátor náhodných ...

(7)

Pri prevádzkovaní internetových hier sa ako koncové zariadenie využíva pevné alebo prenosné ...

(8)

Ak v § 5, 6 alebo § 7 nie je ustanovené inak, koncové zariadenie umiestnené v prevádzke, herni ...

a)
musí byť trvale online pripojené prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete k serveru a musí ...
b)
nesmie umožňovať hranie hazardnej hry pri prerušení spojenia medzi koncovým zariadením a serverom. ...
(9)

Koncové zariadenie využívané pri hazardných hrách uvedených v § 1 písm. c) až h) musí

a)
evidovať stávku a pripísanú výhru do kreditu po ukončení hazardnej hry prostredníctvom nainštalovaného ...
b)
byť vybavené najmenej jednou obrazovou plochou, ktorá
1.
umožňuje výber hazardnej hry,
2.
zobrazuje pravidlá hazardnej hry alebo herný plán vybranej hazardnej hry,
3.
zobrazuje aktuálny stav finančných prostriedkov, ktoré má hráč k dispozícii,
4.
zobrazuje výsledok hazardnej hry,
c)
umožňovať prerušenie hrania hazardnej hry bez možnosti začať novú hazardnú hru pri jeho poruche ...
(10)

Elektronická komunikačná sieť pri prevádzkovaní hazardných hier uvedených v § 1 písm. a) až ...

(11)

Technické zariadenia a systémy

a)
zabezpečujú synchronizáciu času a bezpečnú komunikáciu prostredníctvom elektronickej komunikačnej ...
b)
zálohujú a uchovávajú údaje uvedené v odseku 2 písm. a) prvom až štvrtom bode najmenej na jednom ...
c)
uchovávajú údaje uvedené v odseku 2 písm. a) prvom až štvrtom bode na serveri najmenej do uplynutia ...
(12)

Technické zariadenia a systémy musia umožňovať spĺňanie opatrení2) na zamedzenie

a)
straty dôvernosti údajov a ich zničenia,
b)
narušenia integrity systému,
c)
obmedzenia alebo odmietnutia dostupnosti systému a
d)
ohrozenia bezpečnosti informácií a ochrany osobných údajov.
(13)

Informácie medzi jednotlivými technickými zariadeniami a systémami musia byť prenášané tak, ...

§ 3
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch ...
(1)

Pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier sa musí zabezpečiť

a)
nefunkčnosť každého terminálu videohier pri odpojení, výpadku alebo poruche servera,
b)
pripojenie len jedného prevádzkovateľa terminálu videohier na jeden systém prevádzkovania videohier. ...
(2)

Pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier sa môže využívať aj overovací terminál. ...

(3)

Server pri prevádzkovaní hazardných hier na termináloch videohier obsahuje generátor náhodných ...

(4)

Na server sa online ukladajú údaje za každú prevádzku podľa jednotlivých odohraných hazardných ...

(5)

Terminál videohier musí spĺňať tieto požiadavky:

a)
online zapojenie hráča do zvolenej hazardnej hry,
b)
výplatu výhier a zostatku neodohraných finančných prostriedkov len bezhotovostne formou potvrdenky, ...
c)
prerušenie hazardnej hry bez možnosti začať novú hazardnú hru pri jeho poruche alebo odpojení ...
d)
zobrazenie najmenej ostatných 20 hazardných hier s uvedením štatistických údajov z každej hazardnej ...
e)
zobrazenie výsledku hazardnej hry.
(6)

Overovací terminál musí umožňovať online kontrolu potvrdeniek a neumožňovať hranie hazardnej ...

§ 4
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní číselných lotérií
(1)

Koncovým zariadením pri prevádzkovaní číselných lotérií je terminál obsluhovaný fyzickou ...

(2)

Pri prevádzkovaní číselných lotérií sa na server online ukladajú údaje podľa jednotlivých ...

§ 5
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní binga
(1)

Pri prevádzkovaní binga sa nevyžaduje online pripojenie koncového zariadenia na server. Na server ...

(2)

Pri prevádzkovaní binga sa na server ukladajú údaje za každú prevádzku podľa jednotlivých hazardných ...

§ 6
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní stolových hier
(1)

Koncovým zariadením pri prevádzkovaní stolových hier je hrací stôl, na ktorom sa prevádzkuje ...

(2)

Pri stolových hrách sa nevyžaduje online pripojenie koncového zariadenia na server. Na server sa ...

(3)

Na server sa ukladajú za každý hrací deň podľa jednotlivých prevádzok raz denne údaje v rozsahu ...

§ 7
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní stávkových hier
(1)

Koncovým zariadením pri prevádzkovaní stávkových hier je terminál obsluhovaný fyzickou osobou ...

(2)

Samoobslužný stávkový terminál musí spĺňať požiadavky na koncové zariadenie podľa § 2 ods. ...

(3)

Pri prevádzkovaní stávkových hier sa na server online ukladajú údaje za každú prevádzku podľa ...

§ 8
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch ...
(1)

Koncovým zariadením pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch je výherný ...

(2)

Súčasťou výherného prístroja je generátor náhodných čísel.

(3)

Viaceré výherné prístroje prevádzkované v kasíne môžu byť prepojené aj na lokálny systém, ...

(4)

Pri prevádzkovaní hazardných hier na výherných prístrojoch sa na server online ukladajú údaje ...

§ 9
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na technických ...
(1)

Koncovým zariadením pri prevádzkovaní hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných ...

(2)

Súčasťou každého technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčom je generátor náhodných ...

(3)

Pri prevádzkovaní hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi sa ...

§ 10
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier na iných technických ...

Na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní hazardných hier na iných technických zariadeniach ...

§ 11
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní hazardných hier podľa § 4 ods. ...

Na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní hazardných hier podľa § 4 ods. 2 písm. ...

§ 12
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní internetových hier
(1)

Prevádzkovanie internetových hier musí byť prerušené pri odpojení, výpadku alebo poruche servera. ...

(2)

Pri prevádzkovaní internetových hier môžu byť tieto hazardné hry prevádzkované na viacerých ...

(3)

Pri prevádzkovaní internetových hier sa využíva hráčske rozhranie. Hráčske rozhranie registrovaného ...

a)
z každej hazardnej hry v internetovom kasíne v rozsahu stávka a výhra s uvedením dátumu a času ...
b)
z každého podaného tiketu v internetovej herni za obdobie najmenej 60 dní od vyplatenia výhry z ...
1.
stávková udalosť,
2.
tip na výsledok stávkovej udalosti,
3.
kurz jednotlivej stávkovej udalosti,
4.
stávka,
5.
celkový vklad,
6.
identifikátor hráča,
7.
identifikátor tiketu,
8.
manipulačná prirážka, ak ju prevádzkovateľ hazardnej hry vyžaduje,
9.
stav tiketu,
10.
výhra,
11.
dátum a čas podania tiketu,
12.
dátum a čas vyplatenia výhry z tiketu,
13.
suma poplatku z výhry, ak ide o hru hráča proti hráčovi,
c)
z každého podaného tiketu číselnej lotérie v internetovej herni za obdobie najmenej 60 dní od ...
1.
názov číselnej lotérie,
2.
stav tiketu,
3.
stávka,
4.
celkový vklad,
5.
doplnková hra,
6.
počet žrebovaní,
7.
začiatok stávkového obdobia,
8.
koniec stávkového obdobia,
9.
tipované čísla, tipované kombinácie čísiel alebo tipované číselné poradie,
10.
identifikátor hráča,
11.
identifikátor tiketu,
d)
z každého kúpeného žrebu okamžitej lotérie v internetovej herni za obdobie najmenej 60 dní od ...
1.
názov alebo kód emisie,
2.
identifikátor žrebu,
3.
stav žrebu,
4.
stávka,
5.
celkový vklad,
6.
identifikátor stávky,
7.
identifikátor hráča,
8.
dátum zakúpenia žrebu,
9.
spôsob ukončenia lotérie,
e)
o jednotlivých vkladoch na hráčsky účet, výplatách z hráčskeho účtu a aktuálnom stave hráčskeho ...
f)
identifikačné údaje fyzickej osoby vyžadované pri registrácii.
(5)

Hráčske rozhranie musí umožňovať

a)
dostupnosť pravidiel internetovej hry v štátnom jazyku,
b)
zobrazovanie údajov v súlade s § 32 ods. 1 a 2 zákona,
c)
zadanie nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení a ich dodržiavanie podľa § 32 ods. 3 a 4 zákona.
(6)

Server musí zabezpečovať aj evidenciu a ukladanie údajov v rozsahu podľa odseku 3.

§ 13
Osobitné požiadavky na technické zariadenia pri prevádzkovaní charitatívnej lotérie

Na technické zariadenia využívané pri prevádzkovaní charitatívnej lotérie sa vzťahujú požiadavky ...

§ 14
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2019

Požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní hazardných hier na ...

§ 16
Transpozičné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 18
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2019 okrem § 15 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Ladislav Kamenický v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
  • 2)  Napríklad STN ISO/IEC 27001 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej ...
  • 3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore