Všetky konsolidované znenia predpisu 134/1984

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.1985 účinný od 01.01.1985 do 31.12.2003
MENU
Hore