Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 134/1984 účinný od 01.01.1985 do 31.12.2003

Platnosť od: 13.12.1984
Účinnosť od: 01.01.1985
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Ústredná rada odborov
Oblasť: Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 134/1984 účinný od 01.01.1985 do 31.12.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 134/1984 s účinnosťou od 01.01.1985

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústrednej rady odborov

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v ...

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa § 51 ods. 1 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom ...

Čl. I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom ...

1.

V § 5 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 36 ods. 1 sa suma 120 Kč nahrádza sumou 150 Kčs.

2.

§ 49 písm. c) znie:

„c) Neprihliada sa na sumy, o ktoré skoršia hodinová mzda presahuje sumu vypočítanú na jednu ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1985.

Predseda:

Hoffmann v. r.

Poznámky

  • 1)  Táto suma je zo sumy 750 Kčs, prípadne zo sumy 900 Kčs, napr. pri 42,5 hodinovom týždňovom pracovnom ...
  • 2)  § 83 Zákonníka práce.
  • 3)  Časť I a II prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore