Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh 12/2011 účinný od 01.02.2011

Platnosť od: 20.01.2011
Účinnosť od: 01.02.2011
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Lekárne, liečivá, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh 12/2011 účinný od 01.02.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 12/2011 s účinnosťou od 01.02.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 5 zákona č. 331/2005 Z. z. o orgánoch ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje ...

V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dodávatelia liekov s obsahom určených látok, ktorí umiestňujú na trh takéto lieky v množstvách ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

Martin Chren v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore