Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Vysoké Tatry, v katastrálnom území Starý Smokovec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci 112/2002 účinný od 15.03.2002

Platnosť od: 12.03.2002
Účinnosť od: 15.03.2002
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Vysoké Tatry, v katastrálnom území Starý Smokovec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci 112/2002 účinný od 15.03.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 112/2002 s účinnosťou od 15.03.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Vysoké Tatry, v katastrálnom území Starý Smokovec ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1
(1)

Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody s označením SK-1 s ...

(2)

Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody podľa odseku 1 je prírodná minerálna voda slabo mineralizovaná, ...

§ 2
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci ...

(2)

Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom ...

(3)

Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci ...

(5)

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2002.

Roman Kováč v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore