Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku 11/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 30.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Úrad pre verejné obstarávanie
Oblasť: Verejné obstarávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku 11/2014 účinný od 01.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 11/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre verejné obstarávanie

ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 4 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, nadlimitnú ...

§ 2

Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako

a)

134 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. ...

b)

207 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. ...

c)

134 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § ...

d)

207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § ...

e)

207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii č. 8 prílohy č. 2 zákona, ...

f)

414 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú ...

g)

5 186 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Zita Táborská v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore