Všetky konsolidované znenia predpisu 11/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2009 účinný od 01.02.2009
MENU
Hore