Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 109/2003 účinný od 01.04.2003 do 29.02.2012


Platnosť od: 28.03.2003
Účinnosť od: 01.04.2003
Účinnosť do: 29.02.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 109/2003 účinný od 01.04.2003 do 29.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 109/2003 s účinnosťou od 01.04.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z., ...

1.

V § 2 sa slová „úrad, ktorý ju zriadil," nahrádzajú slovami „krajský úrad,1) v ktorého ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
§ 29 ods. 2 písm. c) zákona.“.

2.

Text pod označením § 3 znie: „(k § 3 ods. 1 a 2 zákona)".

3.

V § 3 ods. 1 sa za slovo „spôsobilá" dopĺňajú slová „hodnotiť písomnú skúšku, rozhodovať ...

4.

V § 3 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) údaje o preukazovaní odbornej spôsobilosti skúškou, najmä mená a priezviská členov skúšobnej ...

5.

Text pod označením § 4 znie: „(k § 3 ods. 2 zákona)".

6.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 1 a 5. Doterajšie odseky 2 až 4 a 6 sa označujú ako odseky 1 až ...

7.

Text pod označením § 5 znie: „(k § 3 ods. 1 zákona)".

8.

V § 5 odseky 3 až 8 znejú:

„(3) Skúška sa skladá z písomnej skúšky, ktorú možno doplniť ústnou skúškou. Písomná ...

9.

Z textu pod označením § 6 sa vypúšťa text „a § 29 písm. d)".

10.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

11.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

„§ 6a (k § 3a ods. 2 zákona) (1) Žiadateľ o podnikanie, ktorý účtuje v sústave podvojného ...

12.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Písmo názvu východiskovej zastávky a cieľovej zastávky v pravidelnej autobusovej doprave ...

13.

V § 10 ods. 5 písm. c) sa pripájajú slová „a ani číslo spoja".

14.

V § 10 ods. 5 písm. d) sa na konci vypúšťajú slová „a uverejnené v každom autobuse".

15.

V § 11 ods. 4 prvá veta znie: „Dopravca v podanom návrhu zohľadní opodstatnené prepravné potreby ...

16.

§ 14 a 15 znejú:

„§ 14 (k § 20 ods. 9 zákona) (1) Odborná príprava bezpečnostných poradcov a vodičov v nákladnej ...

17.

Za § 15 sa vkladajú § 15a až 15d, ktoré znejú:

„§ 15a (k § 20a ods. 1 zákona) (1) Účelom kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných ...

18.

V § 16 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a okresných".

19.

V § 16 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) iné osoby poverené ministerstvom, prednostom krajského úradu, predsedom samosprávneho kraja ...

20.

Prílohy č. 2 a 3 znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 311/1996 Z. z. ŠKOLY, KTORÝCH DOKLADY O VZDELANÍ PREUKAZUJÚ SPLNENIE ...

21.

V prílohe č. 4 sa slová „Okresný úrad" nahrádzajú slovami „Krajský úrad" a slovo „Prednosta" ...

22.

Príloha č. 6 znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.

Pavol Prokopovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore