Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zápisoch do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia 100/2007 účinný od 15.03.2007 do 31.12.2009

Platnosť od: 09.03.2007
Účinnosť od: 15.03.2007
Účinnosť do: 31.12.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 100/2007 s účinnosťou od 15.03.2007

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore