Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72012
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách 1/2003 účinný od 10.01.2003 do 30.11.2006


Platnosť od: 09.01.2003
Účinnosť od: 10.01.2003
Účinnosť do: 30.11.2006
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách 1/2003 účinný od 10.01.2003 do 30.11.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 1/2003 s účinnosťou od 10.01.2003

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5, § 33 ods. 8, § 35 ods. 2, § 37 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2002 Z. z. o hasičských jednotkách ...

1.

V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „ohlasovni požiarov“ vkladajú slová „alebo operačnému ...

2.

V § 3 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 13.

3.

V § 3 odsek 5 znie:

„(5) Nepretržitý výkon služby v mestskom hasičskom a záchrannom zbore a v závodnom hasičskom ...

4.

V § 3 ods. 8 písmeno a) znie:

„a)
na mestskom hasičskom a záchrannom zbore,“.

5.

V § 3 ods. 9 sa vypúšťa prvá a druhá veta.

6.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa v súvislosti so vzniknutou situáciou pri zásahu zníži akcieschopnosť hasičskej ...

Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.

7.

V § 5 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

8.

V § 5 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „požiarov“ vkladajú slová „alebo operačné pracovisko“. ...

9.

V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „mestského hasičského a záchranného zboru“ nahrádzajú ...

10.

V § 5 ods. 1 písm. c) sa pred slovo „zmeny“ vkladajú slová „prehľady a“ a slová „mestského ...

11.

V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „operačného strediska“.

12.

V § 8 ods. 5 sa slová „Mestský hasičský a záchranný zbor“ nahrádzajú slovami „Hasičský ...

13.

V § 11 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) vyžaduje použitie vrtuľníka na vykonanie leteckého prieskumu, záchrany osôb alebo zdolanie ...

14.

V § 11 ods. 2 písm. l) sa slová „okresnému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „operačnému ...

15.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

16.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a operačných dôstojníkov“.

17.

V § 17 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

18.

V § 17 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a operačných dôstojníkov mestského hasičského a záchranného ...

19.

V § 22 ods. 1 sa za slovom „družstiev“ nahrádza čiarka slovom „a“ a vypúšťajú sa slová ...

20.

V § 23 ods. 2 sa vypúšťajú slová „operačný dôstojník mestského hasičského a záchranného ...

21.

V § 24 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) krajské riaditeľstvo, ak ide o zamestnancov vo funkcii veliteľ družstva a o veliteľov ...

22.

V § 27 ods. 3 sa slová „operačnému stredisku“ nahrádzajú slovami „operačnému pracovisku“. ...

23.

V § 28 ods. 2 písm. g) sa slová „operačnom stredisku“ nahrádzajú slovami „operačnom pracovisku“. ...

24.

V § 28 ods. 2 písm. g) bode 3 sa slová „operačného strediska“ nahrádzajú slovami „operačného ...

25.

V § 29 ods. 7 sa slová „operačné stredisko“ nahrádzajú slovami „operačné pracovisko“ ...

26.

V § 31 ods. 2 sa slová na konci vety „mestskému hasičskému a záchrannému zboru“ nahrádzajú ...

27.

§ 36 znie:

„§ 36 Ostatná dokumentácia Dokumentácia o zdolávaní požiarov, požiarny poplachový plán a ...

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ...

29.

Príloha č. 2 znie:

31.

V prílohe č. 5 sa body 11 až 25 označujú ako body 10 až 24.

32.

V prílohe č. 5 v bode 18 sa slová „mestského hasičského zboru“ nahrádzajú slovami „hasičského ...

33.

V prílohe č. 9 sa vypúšťajú slová „X. Poradová príprava“ a slová „XI. Fyzická príprava“. ...

34.

V prílohe č. 10 názov druhej časti znie:

„II. OBSAH ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV ZMIEN, ČIAT A DRUŽSTIEV MESTSKÉHO HASIČSKÉHO ...

35.

V prílohe č. 11 názov znie:

„OBSAH ŠPECIALIZOVANEJ PRÍPRAVY VELITEĽOV ZÁVODNÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV A VELITEĽOV OBECNÝCH ...

36.

V prílohe č. 13 sa za slová „o hasičských jednotkách“ dopĺňajú slová „v znení vyhlášky ...

37.

V § 3 ods. 11 a 12, § 16 ods. 7, § 17 ods. 4, § 22 ods. 1, § 23 ods. 2, § 24 ods. 1 písm. c), ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. januára 2003.

Vladimír Palko v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore