Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 80 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 8/2021 účinný od 18.01.2021


Platnosť od: 18.01.2021
Účinnosť od: 18.01.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 80 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 8/2021 účinný od 18.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 8/2021 s účinnosťou od 18.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých ...

Číslo: 832/2021

Predkladateľ: predseda vlády

Vláda

A. schvaľuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1A.1. návrh na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky;

B.obmedzuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1B.1. s účinnosťou od 27. januára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-1

1.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-2

2.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu do a zo zamestnania zamestnanca, ktorý nemôže vzhľadom ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-3

3.

cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-4

4.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-5

5.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-6

6.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-7

7.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-8

8.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-9

9.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-10

10.

cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-11

11.

cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-12

12.

cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-13

13.

cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-14

14.

cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-15

15.

cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-16

16.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-17

17.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-18

18.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-19

19.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-20

20.

cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-21

21.

cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-22

22.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-23

23.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-24

24.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-25

25.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-26

26.

cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-27

27.

cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-28

28.

osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-29

29.

zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-30

30.

cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-31

31.

od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-32

32.

od 3. februára 2021 do 7. februára 2021 cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1.bod-33

33.

cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1B.2. s účinnosťou od 3. februára 2021 podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-1

1.

cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-2

2.

cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb [najmä nákup alebo zaobstaranie ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-3

3.

cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-4

4.

cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-5

5.

cestu do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-6

6.

cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-7

7.

cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-8

8.

cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-9

9.

cestu na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-10

10.

cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, cestu na účel starostlivosti o ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-11

11.

cestu na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-12

12.

cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-13

13.

cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-14

14.

cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-15

15.

cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-16

16.

cestu dieťaťa, žiaka a poslucháča do a zo školy a školského zariadenia,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-17

17.

cestu na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča podľa bodu 15 alebo16 a cestu späť,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-18

18.

osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-19

19.

zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-20

20.

cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-21

21.

cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~4.odsek-1~1.bod-22

22.

cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazkaC. ukladá

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1ministrovi vnútra

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1.odsek-1C.1. v spolupráci s ostatnými ministerstvami vydať manuál pre obce a mestá na vykonanie testovania obyvateľstva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1.odsek-1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1podpredsedovi vlády a ministrovi financií

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1.odsek-1C.2. vyčleniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na plnenie úloh ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~1.odsek-1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2.odsek-1C.3. pokračovať v nákupe antigénových testov podľa uznesenia vlády SR č. 726 z 19. novembra 2020 v znení ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2.odsek-1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2.odsek-1~1C.4. predložiť na rokovanie vlády návrh manuálu pre zamestnávateľov na vykonanie testovania svojich ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~2.odsek-1~1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~3ministrovi zdravotníctva

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~3.odsek-1C.5. oznamovať vhodným spôsobom najmenej raz týždenne, verejne a na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~3.odsek-1.odsek-1od 27. januára 2021 do skončenia obmedzení podľa časti B tohto uznesenia

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~4predsedovi vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~4.odsek-1C.6. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~4.odsek-1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~5ministerke kultúry

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~5.odsek-1C.7. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~5.odsek-1.odsek-1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~6predsedom samosprávnych krajov

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~6.odsek-1C.8. poskytnúť v prípadoch uvedených v manuáli vydanom pre obce a mestá na vykonanie testovania obyvateľstva ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odrazka.odsek-1~6.odsek-1.odsek-1od 23. januára 2021 do skončenia obmedzení podľa časti B tohto uznesenia

D. poveruje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1ministra vnútra

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~5.odsek-1.odsek-1D.1. v súlade so zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a ...

E. odporúča

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1starostom obcíprimátorom miest

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1.odsek-1E.1. zabezpečiť na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1.odsek-1.odsek-1od 23. januára 2021

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~1zamestnávateľom

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~1.odsek-1E.2. zabezpečiť vykonanie testovania svojich zamestnancov na prítomnosť ochorenia COVID-19 podľa manuálu ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~1.odsek-1.odsek-1od 23. januára 2021

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~2hlavnému hygienikovi SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~2.odsek-1E.3. vydať vyhlášku, ktorou sa uloží povinnosť zamestnávateľom a prevádzkovateľom vrátane škôl a školských ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~6.odsek-1~2.odsek-1~1E.4. určiť osoby, na ktoré sa zo zdravotných dôvodov nebude vzťahovať podmienka negatívneho výsledku ...

F. ruší

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1F.1. uznesenie vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~7.odsek-1~1s účinnosťou od 27. januára 2021.

Vykonajú: predseda vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~8.odsek-1podpredseda vlády a minister financií

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~8.odsek-1~1podpredseda vlády a minister hospodárstva

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~8.odsek-1~2minister vnútra

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~8.odsek-1~3minister zdravotníctva

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~8.odsek-1~4ministerka kultúry

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~8.odsek-1~5predsedovia samosprávnych krajov

Na vedomie: prezidentka SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~9.odsek-1predseda Národnej rady SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~9.odsek-1~1hlavný hygienik SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~9.odsek-1~2primátori miest a starostovia obcí

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~9.odsek-1~3zamestnávatelia

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore