Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 42/2023 účinný od 15.02.2023

Platnosť od: 15.02.2023
Účinnosť od: 15.02.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky 42/2023 účinný od 15.02.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Uznesenie 42/2023 s účinnosťou od 15.02.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

podľa čl. 73 ods. 3, čl. 84 ods. 4 a čl. 86 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

A. r o z h o d l a, ž e

skracuje volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky začaté v roku 2020;

B. u r č u j e, ž e

1.

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 30. septembra 2023,

2.

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania.

Boris Kollár v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore