Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 574 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 359/2021 účinný od 11.10.2021

Platnosť od: 08.10.2021
Účinnosť od: 11.10.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štát, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 574 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 359/2021 účinný od 11.10.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 359/2021 s účinnosťou od 11.10.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 ...

Číslo: 21704/2021

Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1.odrazka– ostražitosť: okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I – V, okres Dunajská Streda, okres Galanta, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1.odrazka~1– 1. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Brezno, okres Bytča, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1.odrazka~2– 2. stupeň ohrozenia: okres Bardejov, okres Čadca, okres Detva, okres Humenné, okres Košice I – IV, ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~1B. ukladá

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~1.odsek-1predsedovi vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~1.odsek-1.odsek-1B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~1.odsek-1.odsek-1~1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~1.odsek-1~1ministerke kultúry

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~1.odsek-1~1.odsek-1B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~1.odsek-1~1.odsek-1~1bezodkladne

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~2Vykonajú: predseda vlády

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~3ministerka kultúry

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~4Na vedomie: prezidentka SR

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~3.odsek-1~5predseda Národnej rady SR

Načítavam znenie...
MENU
Hore