Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky 343/2003 účinný od 13.08.2003

Platnosť od: 13.08.2003
Účinnosť od: 13.08.2003
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky 343/2003 účinný od 13.08.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Uznesenie 343/2003 s účinnosťou od 13.08.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ...

Vláda Slovenskej republiky schválila 9. júla 2003 návrh na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti ...

Nóta oznamujúca jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ...

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Prevziať prílohu - Příloha 01

  Príloha

  k uzneseniu vlády č. 343/2003 Z. z

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí ...

  1. Štátni občania Andorrského kniežatstva, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu ...

  2. Zrušenie vízovej povinnosti podľa bodu 1 sa vzťahuje na štátnych občanov Andorrského kniežatstva, ...

  3. Štátni občania Andorrského kniežatstva, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky, sú ...

  4. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť vykonávanie ...

  5. Vláda Slovenskej republiky si vyhradzuje právo odoprieť vstup na územie Slovenskej republiky ...

  6. Vláda Slovenskej republiky písomne oznámi vláde Andorrského kniežatstva skončenie uplatňovania ...

  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore