Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie spojených národov UNOMIL v Libérii, do misei UNOMUR v Ugande-Rwande a na doplnenie vojakov vyčle- nených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie spojených národov 290/1993 účinný od 09.12.1993

Platnosť od: 09.12.1993
Účinnosť od: 09.12.1993
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu, Vojenská služba, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie spojených národov UNOMIL v Libérii, do misei UNOMUR v Ugande-Rwande a na doplnenie vojakov vyčle- nených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu Armády Slovenskej republiky do bývalej Juhoslávie v rámci mierových síl Organizácie spojených národov 290/1993 účinný od 09.12.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Uznesenie 290/1993 s účinnosťou od 09.12.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie Spojených ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla takto:

Čl. 1

Súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky

a)

na vyslanie vojenských pozorovateľov do misie Organizácie Spojených národov UNOMIL v Libérii a ...

b)

na doplnenie vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného práporu ...

Čl. 2

Vyslovuje súhlas s vyslaním vojenských pozorovateľov do misie Organizácie Spojených národov UNOMIL ...

Čl. 3

Vyslovuje súhlas s doplnením vojakov vyčlenených z Armády Slovenskej republiky na posilnenie ženijného ...

Ivan Gašparovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore