Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 19. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 189/2013 účinný od 04.07.2013

Platnosť od: 04.07.2013
Účinnosť od: 04.07.2013
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 9/2013 z 19. júna 2013 vo veci pozastavenia účinnosti ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon 189/2013 účinný od 04.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Uznesenie 189/2013 s účinnosťou od 04.07.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna zloženého z predsedu Milana Ľalíka ...

rozhodol:

Pozastavuje účinnosť ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

Podľa čl. 125 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť rozhodnutia o pozastavení účinnosti ...

Predseda plénaÚstavného súdu Slovenskej republiky

Milan Ľalík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore