Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 545/2005 účinný od 01.01.2006


Platnosť od: 10.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD89 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 545/2005 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Ústavný zákon 545/2005 s účinnosťou od 01.01.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:

Čl. I

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ...

1.

V čl. 2 ods. 1 písmeno zb) znie:

„zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou ...

2.

V čl. 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ze) až zk), ktoré znejú:

„ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej ...

3.

V čl. 7 odsek 2 znie:

„(2) K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží najneskôr do 30. apríla ...

4.

V čl. 7 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
rektori verejných vysokých škôl akademickému senátu verejnej vysokej školy,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

5.

V čl. 7 ods. 7 druhá veta znie: „Oznámenie podané podľa odseku 5 písm. c), d) a e) zverejňuje ...

6.

V čl. 8 ods. 1 sa slová „s) až zd)“ nahrádzajú slovami „t) až zk)“.

7.

V čl. 9 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) výbor, ak ide o verejných funkcionárov uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až ...

8.

V čl. 9 ods. 5 posledná veta znie: „Rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. b) sa doručí aj ...

9.

V čl. 9 ods. 11 písmeno a) znie:

„a) verejnými funkcionármi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až zk) je príjmom štátneho ...

10.

V čl. 9 sa odsek 11 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) štatutárnymi orgánmi orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb podľa čl. 9 ods. ...

11.

Čl. 9 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Orgány verejnej moci a právnické osoby sú povinné na žiadosť orgánu, ktorý vykonáva ...

12.

Čl. 9 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Na účely tohto ústavného zákona sa mesačným platom verejného funkcionára rozumie jedna ...

13.

V čl. 10 odsek 2 znie:

„(2) Dotknutý verejný funkcionár môže podať návrh na preskúmanie rozhodnutia výboru na Ústavný ...

14.

Čl. 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Štatutárny orgán orgánov verejnej moci a orgánov právnických osôb môže podať návrh ...

15.

Za čl. 12 sa vkladá článok 12a, ktorý znie:

„Čl. 12a (1) Ak verejný funkcionár vykonáva ku dňu účinnosti tohto ústavného zákona funkciu, ...

Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore