Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 24/2023 účinný od 26.01.2023

Platnosť od: 26.01.2023
Účinnosť od: 26.01.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Občianske a politické práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL0

Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 24/2023 účinný od 26.01.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Ústavný zákon 24/2023 s účinnosťou od 26.01.2023

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore