Všetky konsolidované znenia predpisu 71/1961

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.07.1961 účinný od 15.07.1961 do 30.06.1964
MENU
Hore