Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 76/1999 účinný od 23.04.1999

Platnosť od: 23.04.1999
Účinnosť od: 23.04.1999
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 76/1999 účinný od 23.04.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 76/1999 s účinnosťou od 23.04.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a)

vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách ...

b)

určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených ...

c)

schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.

Prevziať prílohu - Příloha 01

Prílohy

  Príloha č. 1

  k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

  Slovenskej republiky č. 76/1999 Z. z.

  ZOZNAM OBCÍv Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy ...

  Kraj Okres Obec Volí sa TRNAVSKÝ KRAJ Galanta Čierna Voda starosta   Skalica Vrádište ...

  Prevziať prílohu - Příloha 02 ...

  Príloha č. 2

  k rozhodnutiu predsedu Národnej rady

  Slovenskej republiky č. 76/1999 Z. z.

  LEHOTYna nové voľby do orgánov samosprávy obcí 4. septembra 1999

  Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín 85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore