Všetky konsolidované znenia predpisu 7/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 12.01.2002 účinný od 12.01.2002
MENU
Hore