Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 7/2002 účinný od 12.01.2002

Platnosť od: 12.01.2002
Účinnosť od: 12.01.2002
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 7/2002 účinný od 12.01.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 7/2002 s účinnosťou od 12.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1.

vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. c) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do ...

2.

určujem

a)

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených ...

b)

podľa § 48 ods. 5 lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.

Prevziať prílohu - Příloha 01

Načítavam znenie...
MENU
Hore