Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 59/2006 účinný od 08.02.2006

Platnosť od: 08.02.2006
Účinnosť od: 08.02.2006
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 59/2006 účinný od 08.02.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 59/2006 s účinnosťou od 08.02.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1.

vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov ...

2.

určujem

a)

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených ...

b)

podľa § 48 ods. 5 zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Pavol Hrušovský v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/2006 Z. z.

  ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. mája 2006

  Obec Volí sa Okres Kraj Bratislava - mestská časť Petržalka starosta Bratislava V Bratislavský ...

  Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/2006 Z. z.

  LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 13. mája 2006

  Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín 85 dní 16-9 Zverejnenie počtu obyvateľov obceku dňu ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore