Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii 55/1998 účinný od 06.04.2017

Platnosť od: 03.03.1998
Účinnosť od: 06.04.2017
Autor: Predseda vlády Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii 55/1998 účinný od 06.04.2017
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Rozhodnutie 55/1998 s účinnosťou od 06.04.2017 na základe 74/2017
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

predsedu vlády Slovenskej republiky

o amnestii

Predseda vlády Slovenskej republiky, využijúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 a čl. 102 písm. i) ...

Článok I

Odpúšťam

a)

nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za úmyselné trestné činy vo výmere ...

b)

nevykonané nepodmienečné tresty odňatia slobody, ktoré boli uložené za nedbanlivostné trestné činy vo ...

c)

tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený,

d)

nevykonané peňažné tresty, ktoré boli uložené ako tresty samostatné vo výmere neprevyšujúcej 20 000 ...

ak boli právoplatne uložené pred dňom tohto rozhodnutia.

Článok II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky [článok I písm. a) a b)] odpúšťam odsúdeným, ktorí ...

Článok III

Tresty odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený, a peňažné tresty [článok I písm. c) ...

Článok IV

Nariaďujem, aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie

a)

za úmyselné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je na ne ustanovený trest odňatia ...

b)

za nedbanlivostné trestné činy spáchané pred dňom tohto rozhodnutia, ak je na ne ustanovený trest odňatia ...

Článok VII

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na osoby, ktoré boli v posledných desiatich rokoch právoplatne odsúdené ...

Článok VIII

Ukladám ministrovi spravodlivosti a ministrovi obrany, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie ...

a)

tehotné ženy,

b)

matky, ktoré sa starajú o dve alebo viac detí mladších ako 15 rokov,

c)

mužov starších ako 65 rokov a ženy staršie ako 60 rokov,

d)

osoby, ktoré trpia ťažkou nevyliečiteľnou chorobou.

Vladimír Mečiar v. r.predseda vlády Slovenskej republikyv zastúpení prezidenta Slovenskej republiky

Načítavam znenie...
MENU
Hore