Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 431/2023 účinný od 11.11.2023

Platnosť od: 11.11.2023
Účinnosť od: 11.11.2023
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske a politické práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 431/2023 účinný od 11.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Rozhodnutie 431/2023 s účinnosťou od 11.11.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. d) v spojení s ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. v y h l a s u j e m

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. u r č u j e m

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 10. februára 2024,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

    Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 431/2023 Z. z.

    Prevziať prílohu - ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 10. februára 2024

    Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 431/2023 Z. z.

    Prevziať prílohu - LEHOTY na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 10. februára 2024

Načítavam znenie...
MENU
Hore