Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 3/2009 účinný od 08.01.2009

Platnosť od: 08.01.2009
Účinnosť od: 08.01.2009
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 3/2009 účinný od 08.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Rozhodnutie 3/2009 s účinnosťou od 08.01.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1.

vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do ...

2.

určujem

a)

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených ...

b)

podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu. ...

Pavol Paška v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/2009 Z. z.

  ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. apríla 2009

  Obec Volí sa Okres Kraj Záhorská Ves poslanec Malacky Bratislavský kraj Blahová poslanci Dunajská ...

  Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/2009 Z. z.

  LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. apríla 2009

  Lehota  § – ods.  Úloha  Zabezpečí  Termín  85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore