Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky z 15. júna 2023 219/2023 účinný od 16.06.2023

Platnosť od: 16.06.2023
Účinnosť od: 16.06.2023
Autor: Prezidentka Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky z 15. júna 2023 219/2023 účinný od 16.06.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 219/2023 s účinnosťou od 16.06.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

prezidentky Slovenskej republiky

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. u) a čl. 115 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky

p o v e r u j e m

vládu Slovenskej republiky, ktorej návrh na vyslovenie dôvery Národná rada Slovenskej republiky hlasovaním č. 7 z 15. júna 2023 zamietla a ktorú som na základe uvedeného hlasovania podľa čl. 115 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 103-2023-OP z 15. júna 2023 odvolala,

vykonávaním jej pôsobnosti v rozsahu podľa čl. 119 písm. a), b), e), f), m), n), o), p) a r) Ústavy Slovenskej republiky, až do vymenovania novej vlády.

Toto rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore