Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 205/2011 účinný od 02.07.2011

Platnosť od: 02.07.2011
Účinnosť od: 02.07.2011
Autor: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí 205/2011 účinný od 02.07.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 205/2011 s účinnosťou od 02.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1.

vyhlasujem

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-1~1.odsek-1podľa § 48 ods. 1 písm. a) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do ...

2.

určujem

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-a

a)

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených ...

UNDEFINED TYPE - !!! --------------------------------------------------------------------predpis.odsek-2.odsek-b

b)

podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu. ...

Richard Sulík v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/2011 Z. z.

  Obec Volí sa Okres Kraj Malé Dvorníky   poslanec Dunajská Streda Trnavský kraj Slovenská Nová ...

  ZOZNAM OBCÍ,

  v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011

  Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/2011 Z. z.

  Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín 85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ...

  LEHOTY

  na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 5. novembra 2011

Načítavam znenie...
MENU
Hore