Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii 1/2013 účinný od 02.01.2013

Platnosť od: 02.01.2013
Účinnosť od: 02.01.2013
Autor: Prezident Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Trestné právo procesné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o amnestii 1/2013 účinný od 02.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Rozhodnutie 1/2013 s účinnosťou od 02.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

prezidenta Slovenskej republiky

o amnestii

Pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky využívam právo dané mi ...

amnestiu:

Článok I

Odpúšťam tresty odňatia slobody právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia, ktorých výkon ...

Článok II

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne ...

Článok III

Odpúšťam tresty vyhostenia, ktoré boli právoplatne uložené pred 1. augustom 2004 osobám, ktoré ...

Článok IV

Odpúšťam nevykonané tresty odňatia slobody, ktoré boli predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne ...

Článok V

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a)

na tresty právoplatne uložené za trestné činy s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ...

b)

na tresty právoplatne uložené za trestný čin zanedbania povinnej výživy, ohrozovania mravnej ...

c)

na tresty právoplatne uložené za trestné činy ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a opilstva, ...

d)

na tresty právoplatne uložené osobám, ktoré boli v posledných desiatich rokoch pred ich uložením ...

e)

na právoplatne uložené tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným z trestných činov, za ktorý bol ...

Článok VI

Osobám, na ktoré sa z dôvodov uvedených v článku V rozhodnutia podľa článku I až IV nevzťahujú, ...

a)

osoby, ktoré trpia nevyliečiteľnou životu nebezpečnou chorobou,

b)

osoby staršie ako šesťdesiatpäť rokov, ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere ...

c)

tehotné ženy, ktorým bol uložený trest odňatia slobody vo výmere neprevyšujúcej osemnásť ...

d)

osamelé ženy alebo osamelých mužov, ktorí sa starajú najmenej o dve deti mladšie ako pätnásť ...

Ivan Gašparovič v. r.

prezident Slovenskej republiky

Tomáš Borec v. r.

minister spravodlivosti Slovenskej republiky

Načítavam znenie...
MENU
Hore