Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 99/2011 účinný od 05.04.2011

Platnosť od: 05.04.2011
Účinnosť od: 05.04.2011
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Kolektívne pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 99/2011 účinný od 05.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Oznámenie 99/2011 s účinnosťou od 05.04.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. ...

1.

Dodatok č. 1 z 10. februára 2011 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2010 až 2012 z ...

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

2.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2011 z 2. marca 2011 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

3.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 zo 17. januára 2011 uzavretá medzi Organizáciou ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

4.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2011 až 2013 z 15. februára 2011 uzavretá medzi Slovenskou ...

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

Načítavam znenie...
MENU
Hore