Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov 9/2012 účinný od 20.01.2012 do 30.12.2014

Platnosť od: 20.01.2012
Účinnosť od: 20.01.2012
Účinnosť do: 30.12.2014
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov 9/2012 účinný od 20.01.2012 do 30.12.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 9/2012 s účinnosťou od 20.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 30 ods. 8, § 31 ods. 5, § 32 ods. 11, § 33 ods. 25, § ...

opatrenie z 3. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 ...

Opatrením sa má zabezpečiť dôsledné a správne prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady ...

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. januára 2012.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 1/2012 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore