Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov 8/1999 účinný od 21.01.1999

Platnosť od: 21.01.1999
Účinnosť od: 21.01.1999
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana spotrebiteľa, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov 8/1999 účinný od 21.01.1999
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Oznámenie 8/1999 s účinnosťou od 21.01.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej ...

opatrenie z 12. januára 1999 č. R-1/1999, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií ...

Opatrením sa určuje minimálna (garantovaná) cena pre štátny intervenčný nákup jatočných ošípaných ...

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 25. januára 1999.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/1999 a možno doň nazrieť na Ministerstve ...

Načítavam znenie...
MENU
Hore